O kapličce u Ostrolovského Oujezda

O kapličce u Ostrolovského Oujezda   Nedaleko Ostrolovského Oujezda na návrší při cestě do Borovan stála na poli nízká kaplička. Svou bělostnou čistotou svítila pocestným do dálky jako jiskřivý maják. K těm, kteří k ní denně přicházeli a v jejím dohledu pracovali na polích, promlouvala měkce a důvěrně. Srostli s ní a ona s nimi. Ochraňovala jim a jejich otcům i dědům skrovná políčka, těšila se s nimi z krásy jarní pohody, děsila se s nimi, kdykoliv se ve žních blížil od západu zlověstný mrak, a plakala s nimi, jestliže se zlí živlové zmocnili úrody. Byla důvěrnicí těch, kteří u ní poklekli a v modlitbách jí svěřovali své bolesti a touhy. Každého jara čerstvě obílená a ozdobená kvítím, jakoby v novém šatě mladá, bohatě rozdávala radost kolem. I v zimě zimomřivě schoulená do sněhu neopomenula žádnému, kdo šel kolem, přívětivě pokynout. Všichni ji měli rádi, a snad právě proto se objevuje i v pověstech našich předků.
  Kdysi velmi dávno šel kolem kapličky jakýsi sedlák z Oujezda. Kráčel zamyšleně s hlavou plnou starostí. Před kapličkou však hlavu zvedl, pokřižoval se a tu spatřil vedle kapličky bělostnou ovečku pasoucí se bezstarostně na zelené trávě. Sedlák se zastavil, rozhlížel se kolem, ale nikde neviděl ani pasáka, ani jiné živé duše. „Zabloudila? Čí asi je?“ přemýšlel a napadlo ho, že si ji chytí. Vábil ji k sobě, rozběhl se za ní, ale ovečka ubíhala jako na křídlech před ním kolem kapličky, až se zčistajasna ztratila.
  Mrzutě šlapal sedlák cestou k domovu, a protože byl unavený a běháním za ovcí mu vyschlo v krku, zašel do hospody, posadil se a začal vyprávět, co se mu právě stalo! Sousedé kroutili hlavami, a tu jeden mladý sedlák, který se právě vrátil z vojny a měl trochu upito, se z bujnosti vsadil o čtvrtku piva, že ovečku přinese. Vzal pušku a celá hospoda vyšla s ním ke kapličce. Ovečka se spokojeně páslaopodál. Sedlák shodil pušku z ramene a zacílil. Padla rána, všechny zahalil dým, pška vypadla sedlákovi z ruky a ten se skácel mrtev k zemi. Ovečka byla tatam. jako by se propdala do země. už nikdy se u kapličky neobjevila, prtože kapličku po nějaké době zbořili.

 
 
 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.