Augustiniánský klášter v Třeboni

Klášter - křížová chodbaK významným památkám v Třeboni patří augustiniánský klášter s děkanským kostelem Panny Marie Královny a sv. Jiljí

Klášter vznikl v r. 1367, kdy Rožmberkové požádali pražské arcibiskupství o povolení přeměny třeboňské fary na klášter kanovníků sv. Augustina. Během dalších dvaceti let vyrostl na místě starého farního kostela gotický klášterní chrám sv. Jiljí.

K severní straně kostela přiléhá klášterní konvent s křížovou chodbou z konce 14. století. Upoutají nás zde překrásné kružby gotických oken a nástěnné malby z konce 14. až 16. století. Uprostřed křížové chodby je rajská zahrada se studnou.

Nádvoří kláštera tvoří komplex budov většinou barokního slohu z 18. století. Vyjímkou je budova s gotickou kaplí sv. Vincence, kterou nechal roku 1380 postavit Petr z Rožmberka. Nejprve sloužila jako soukromá kaple Rožmberků a roku 1395 byla darována klášteru. (Dnes je kaple součástí schodiště bytového domu.)
Uprostřed klášterního nádvoří je kamenná kašna z konce 17. století.

Z vybavení klášterního kostela se za nejcennější považují dvě umělecká díla:

  • Jsou to tři oltářní desky Mistra Třeboňského. O Mistru Třeboňském nevíme nic, přesto toto jeho dílo patří k vrcholům gotiky ve Střední Evropě. V polovině 18. století byly z klášterního inventáře vyřazeny a dostaly se do různých kostelíků Třeboňska. Zachráněny byly teprve v 19. a 20. století, kdy přešly do majetku Národní galerie v Praze.

  • Druhou nejvýznamnější památkou je z doby kolem roku 1400 Madona Třeboňská, která představuje gotickou madonu tehdejšího „krásného slohu“. Madona je v třeboňském kostele k vidění dodnes.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.