Hrad a zámek - Český Krumlov

Složitý vývoj rozsáhlého areálu krumlovského hradu započal v 1. polovině 13. století, kdy na ochranu obchodní stezky do Lince vybudovali Vítkovci hrádek s mohutnou obrannou věží. Po vymření pánů z Krumlova v roce 1302 hrad zdědili Rožmberkové a sídlili na Krumlově po 300 let. V průběhu let navázal na Dolní hrad s velkým opevněným předhradím Horní hrad Petra I., rozšířený trojkřídlou přístavbou paláce Oldřicha z Rožmberka, budované před polovinou 15. století. Vilém z Rožmberka dal v 2. polovině 16. století gotický hrad velkolepě přestavět, rozšířit a vyzdobit nástěnnými malbami jak v interiérech, tak na fasádách. Stavbu řídil B. Maggi z Arogna, který zasypáním příkopu a vybudováním kryté chodby spojil Dolní a Horní hrad a Hrádek včetně věže renesačně přestavěl. Po smrti Viléma z Rožmberka se Český Krumlov dostal do držení habsburského domu a roku 1622 získali panství Eggenbergové. Ti přičlenili k areálu obdélnou zahradu s letohrádkem Bellárií a spojili ji se zámkem Plášťovým mostem. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu a kaskádovou Neptunovu fontánu, zřídili Maškarní sál a obrazárnu. V roce 1766 bylo slavnostně otevřeno zámecké divadlo, jehož mašinerie, kulisy a kostýmy se zachovaly dodnes.

Prohlídkové trasy

  • První prohlídková trasa prochází zámeckou kaplí a renesančními pokoji z doby posledních rožmberských vladařů Viléma a Petra Voka z Rožmberka s působivými nástěnnými malbami Gabriela de Blonde. Znaková chodba propojuje renesanční pokoje s rozsáhlým barokním apartmá, vybudovaným pro nové majitele Schwarzenbergy v průběhu 18. století. Do apartmá je zahrnut i tzv. Eggenberský pokoj se Zlatým kočárem, zhotoveným pro diplomatickou misi ve Vatikánu v roce 1638. Maškarním sálem z roku 1748, patřícím k nejreprezen­tativnějším prostorám krumlovského zámku, je tento okruh uzavřen.
  • Druhá prohlídková trasa se věnuje 19. století, kdy Český Krumlov patřil rodu Schwarzenbergů. V portrétní rodové galerii se návštěvník seznamuje s jednotlivými členy rodu, prochází klasicistními pokoji, sloužícími k ubytování význačných hostů a přechází do soukromých apartmá knížete Josefa, jeho manželky Pauliny a dalších členů rodiny, vybavených množstvím osobních drobností.
  • Barokní divadlo lze navštívit vzhledem k jeho ojedinělosti a významu pouze podle klimatických podmínek, kterými je návštěvnický provoz podřízen.
  • Ojedinělý pohled na střešní krajinu města Český Krumlov, rozloženého v meandrech řeky Vltavy, umožňuje pohled z původní obranné věže Hrádku, přestavěné stavitelem Maggim do renesanční podoby.
  • Lapidárium v prostorách bývalé konírny soustřeďuje originály sochařské výzdoby z areálu zámku v Českém Krumlově. Bezbariérový přístup.
  • Denně je přístupná zámecká zahrada s letohrádkem Bellarií, nově restaurovanou kaskádovou fontánou a otáčivým hledištěm letního divadla.

Historie

Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století na ochranu brodu, kterým vedla cesta do Lince. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové a tento rod zde sídlil až do roku 1602. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města.

Nejstarší stavbou zámeckého areálu je tzv. Hrádek s okrouhlou obrannou věží a přilehlým nevelkým palácem. Za Petra I. byl vybudován tzv. Horní hrad s velkými čtvercovými věžemi na východě i na západě. Do východní věže na jižní straně byla vložena kaple sv. Jiří, při západní věži nad řekou bylo obytné křídlo. Horní hrad byl spojen s Dolním hradem mostem, ústícím do schodišťové věže zvané Máselnice. K Dolnímu hradu bylo připojeno velké opevněné předhradí s hospodářskými budovami, přístupné z podhradí Latránu Červenou branou. Za Oldřicha z Rožmberka pokračoval vývoj krumlovského hradu výstavbou trojkřídlého paláce, navazujícího na starší Petrovo stavení.

Za vlády Viléma z Rožmberka v 2. polovině 16. století byl gotický areál velkolepě přestavěn podle návrhů italského stavitele Baltazara Maggiho, který zasypáním příkopu a vybudováním klenuté chodby spojil oba hrady. U Dolního hradu bylo vystavěno purkrabství, Hrádek s věží renesančně přestavěn a fasády zámeckých budov byly bohatě vyzdobeny malbami.

Vilémův bratr a poslední vladař domu rožmberského Petr Vok byl nucen prodat krumlovské panství roku 1602 císaři Rudolfovi II. V držení habsburského domu zůstal Krumlov do roku 1622, kdy císař Ferdinand II. věnoval krumlovské panství Janu Oldřichu Eggenbergovi. Za vlády tohoto rodu byla koncem 17. století založena obdélná zahrada s rybníkem a postaven letohrádek Bellárie. Most Na plášti spojil krytou chodbou zámek s divadlem a zahradou.

Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili Maškarní sál, obrazárnu a kaskádovou fontánu. Po dokončení těchto prací bylo roku 1766 slavnostně otevřeno zámecké divadlo, jehož mašinerie, kulisy a kostýmy se zachovaly dodnes.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.