Hrad a zámek - Jindřichův Hradec

Hrad královského založení získala počátkem 13. století jedna z větví Vítkovců, nazývaná pak přídomkem „z Hradce“. Gotický hrad, z něhož se zachovala velká válcová věž a přilehlý palác, byl v průběhu 14. a zejména v 15. století pány z Hradce rozšiřován. Za Jáchyma a jeho syna Adama II. byl celý areál přestavěn na pohodlné renesační sídlo. Dvoupatrové Velké arkády spojily Adamovo stavení s reprezentačním Španělským křídlem a odtud se Malými arkádami vstupovalo do gotického paláce. Na projektu přestavby pracovali italští stavitelé B. Maggi z Arogna, A. Cometta a další. Stavbou
unikátního hudebního pavilonu zv. Rondel spojeného arkádovou chodbou s Adamovým stavením byl stavební vývoj zámku dovršen. Roku 1773 postihl zámek ničivý požár a k záchraně těžce poškozených budov přistoupili tehdejší majitelé Černínové až počátkem 20. století za účasti vídeňského architekta Humberta Walchera z Moltheimu.

Prohlídkové trasy

  • Reprezentační prostory Adamova stavení (trasa A) představují průřez historie zámku za vlády pánů z Hradce, Slavatů a Černínů. V jednotlivých pokojích jsou kromě dobového nábytku umístěny portréty příslušníků v té době vládnoucích rodů včetně legendární Bílé paní, obrazu „Zázračné zachránění českých pánů“ a části slavné černínské sbírky obrazů.
  • Procházka staletími (trasa B) uvádí návštěvníka do nejstaršího období existence Jindřichova Hradce. Přes fiktivní portréty českých králů a nástěnnou malbu z roku 1338 s námětem Legendy sv. Jiří až po pozdně gotickou Madonu z Jindřichova Hradce je divák seznamován se slavnou minulostí gotického hradu v Jindřichově Hradci. Okruh je zakončen návštěvou Černé kuchyně, kde se vařívala sladká kaše.
  • Interiéry 19. století v přízemí Adamova stavení (trasa C) vycházejí z původního vybavení nedalekého loveckého zámku v Jemčině, kam Černínové přesídlili po katastrofálním požáru Jindřichova Hradce v roce 1773. V expozici je také k vidění soubor portrétů slavné psí smečky Františka Josefa Černína, jednoho ze zakladatelů parforsních honů v Čechách.
  • Výstup na věž umožní shlédnout areál a přilehlé město z ptačí perspektivy.

Historie Hradu

Na skále chráněné vodním tokem
Hamerského potoka a říčkou Nežárkou byl kolem roku 1200 budován
pravděpodobně zeměpanský hrad. Záhy jej však získal Jindřich, jeden ze
synů legendárního Vítka z Prčice. Od roku 1220 je připomínán
s přídomkem „de Nova Domo“.

Páni z Hradce budovali nejen vnější opevnění hradu, ale i hradby rychle rostoucího města. Za Oldřicha z Hradce byl gotický palác rozšířen a vyzdoben náročnou freskovou malbou, dnes známou jako Svatojiřská legenda. Za Jindřicha z Hradce byl nevyhovující hrad přestavěn. Pozdně gotické arkády spojily hrad s protějším stavením tzv. Zelených pokojů, v hranolové věži, zv. Menhartka byla zřízena černá kuchyně a prostornou síň nad ní vyzdobila alegorická malba ptačího a zemského sněmu.

K velkolepé přestavbě hradu na pohodlné renesanční sídlo došlo za Jáchyma a jeho syna Adama II. Italští stavitelé Ericer, Maggi a Faconi postavili v rychlém sledu křídlo s Rožmberskými pokoji, Jáchymovo a Adamovo stavení. V letech 1586 – 1592 spojily Velké arkády Adamovo stavení s přestavěným traktem Zelených pokojů, dnes zvaným Španělské křídlo. Současně postavil Antonio Cometa Malé arkády. Zřízením zahrady za Velkými arkádami a stavbou unikátního hudebního pavilonu Rondel, spojeného přízemní arkádovou chodbou s Adamovým stavením na jedné straně a s pozoruhodnou manýristickou grottou na straně druhé byl stavební vývoj zámku téměř uzavřen.

Další majitelé Slavatové a později
Černínové již jindřichohradecký zámek výrazně stavebně nepoznamenali.
Roku 1773 postihl zámek ničivý požár a k záchraně těžce poškozených
budov se přistoupilo až na počátku 20. století za účasti vídeňského
architekta Humberta Walchera z Moltheimu. Stavební obnova tohoto skvostu renesanční architektury byla ukončena až v našich dnech. Nyní nabízí Jindřichův Hradec návštěvníkům tři prohlídkové trasy, zaměřené na tři slavné rody vlastnící v průběhu staletí zámek a stejnojmenné město.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.