Kostel sv. Maří Magdaleny

Kostel sv. Maří Magdaleny v obci Majdalena s gotickými prvky stojí na místě, kde kdysi stávala poustevnická kaple přestavěná na kostel ve 14. století snad některým pánem z rodu Vítkovců či Rožmberků, kteří v dávných časech nad touto krajinou vládli. Střední část kostela pochází z roku 1035.


Roku 1535 byl kostelík sv. Maří Magdaleny přestavěn a zvětšen stavbou zadních částí. Roku 1603 daroval Petr Vok z Rožmberka tento chrám i s okolními lesy a lukami městu Třeboni jako náhradu za škody způsobené při stavbě hráze rybníka Rožmberk.
Roku 1619 byl kostel zpustošen a vydrancován od Švédů. Roku 1723 byly zřízeny a posvěceny dva postranní oltáře, vpravo sv. Augustina, vlevo sv. Anny. V roce 1728 byly do kostela pořízeny varhany. V 19. století byla loď chrámová prodloužena o 5,5 m.

V současné době se zde věřící scházejí každou neděli na bohoslužbách a konají se zde církevní sňatky a pohřby.  

Tento prostý kostelík je pamětihodný tím, že v něm byly umístěny více než dvě stě let tabulové obrazy Mistra třeboňského oltáře z augustiníánského kláštera v Třeboni , poklad českého gotického malířství (obrazy dnes jsou v Národní galerii v Praze).

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.