Zámek Hluboká nad Vltavou

Hrad snad královského založení byl mnohokrát přestavován. Do historie vstoupil roku 1290, kdy byl pod jeho hradbami popraven za údajnou velezradu Záviš z Falknštejna. Od roku 1661 vlastnili Hlubokou Schwarzenbergové, kteří dali zámek nejdříve přestavět barokně a v 19. století, po návštěvě Anglie, se Jan Adolf II. s manželkou Eleonorou rozhodli dát zámku romantickou podobu v duchu windsorské novogotiky. Přestavba probíhala v letech 1839 – 1871 pod řízením vídeňského architekta F. Beera a po jeho smrti knížecího stavitele D. Deworetzkého a zcela překryla předchozí stavební etapy. Současně bylo bořeno rozsáhlé předhradí a zakládán přírodně krajinářský park se zimní zahradou a s ní spojenou jízdárnou. Západně od zámku byl postaven dům panského úřednictva. Pro reprezentační prostory zámku vybírala předlohy podle vzoru anglické pozdní renesance alžbětínské a jakobínské doby sama kněžna Eleonora, která také dala popud ke zřízení zámecké zbrojnice s mimořádně kvalitní sbírkou zbraní a zbroje.

Prohlídková trasa :

  • Hlavní prohlídková trasa je zaměřena na reprezentační prostory 1. patra zámku, zařízené převážně podle vzoru anglické pozdní renesance alžbětínské a jakobínské doby, s množstvím bohatě řezbami zdobeného a zlaceného nábytku, ostění i dalších doplňků. Ze schodišťové haly se vstupuje do soukromého apartmá kněžny Eleonory, propojeného s Ranním salonem a dalšími reprezentačními prostorami včetně Přijímacího salonu a knihovny.
  • Zvláštní okruh schwarzenberské zbrojnice soustředil mimořádně kvalitní rodovou sbírku zbraní a zbroje z období 13. až 19. století. Mezi špičkové ukázky raně barokního platnéřství patří černěná půlzbroj zdobená zlacením a stříbřením, zhotovená mistrem Hansem Ringlerem kolem roku 1560 v Augsburgu, ve sbírce se nacházejí i orientální zbraně včetně perských zbrojí.
  • Zámecká kuchyně s množstvím dochovaného kuchyňského zařízení z přelomu 19. a 20. století sestává z Velké neboli teplé kuchyně se dvěma velkými sporáky a unikátním krbem s otáčivými rožni poháněnými teplým vzduchem, Studené kuchyně s původními lednicemi na sekaný led a zámecké cukrárny. Hotové pokrmy se dopravovaly jídelním výtahem, knížecí rodině sloužil ke spojení s kuchyní a reprezentačními prostorami také výtah osobní, instalovaný na zámku v roce 1906.

Historie zámku

Hluboká byla založena v průběhu 13. století jako součást sítě pomezních panovnických opěrných bodů. Krátce držel hrad v zástavě Čéč z Budějovic. V neklidných dobách po smrti krále Otakara na Moravském poli se hrad ocitl v držení mocného jihočeského rodu Vítkovců, snad jako součást věna ovdovělé královny Kunhuty, kterou Záviš z Falkenštejna pojal za manželku. Do dějin vstoupila Hluboká až roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna. Po obvinění Záviše z velezrady odmítl Vítek vydat Hlubokou do královských rukou a opavský vévoda Mikuláš dal roku 1290 Záviše na tzv. Pokutní louce před Hlubokou popravit.

Hlubocké panství pak bylo často zastavováno a vzpamatovalo se až za vlády Viléma z Pernštejna, který dal zchátralý hrad opravit a vystavět u Hluboké několik rybníků, mezi nimi i Bezdrev. V roce 1561 odkoupil Jáchym z Hradce Hlubokou od královské komory. Stavební úpravy, přerušené jeho předčasnou smrtí, dokončil až jeho syn Adam za účasti italského stavitele Baltazara Maggiho, který přestavěl gotický hrad v renesanční zámek kolem dvou nádvoří.

Další velký stavební zásah prodělala Hluboká na počátku 18. století, kdy Adam František Schwarzenberg dal přestavět zámek od základů podle návrhu knížecího stavitele Pavla Ignáce Bayera. Dnešní podobu však získal zámek za vlády Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho choti Eleonory. Knížecí manželé se na cestách po Anglii seznámili s tudorskou a alžbětinskou architekturou. Zvláště kněžna byla uchvácena královským zámkem Windsorem natolik, že po návratu byl pověřen vídeňský architekt František Beer přestavbou Hluboké podle jeho vzoru. Přestavba probíhala v letech 1839 – 1871 a zcela zakryla předchozí stavební etapy. Současně bylo bořeno rozsáhlé předhradí a zakládán anglický park se zimní zahradou a s ní spojenou jízdárnou. Západně od zámku byl postaven ve stejném slohu dům panského úřednictva. Dne 19. července 1871 položil arcivévoda Rudolf závěrečný kámen přestavby.


https://www.zamek-hluboka.eu/

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.