Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí

Třeboňský kostel V blízkosti třeboňského náměstí se nachází dvoulodní děkanský kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí.
Původní kostel sv. Jiljí byl postavený v 2. polovině 13. století. Dne 22. května 1368 přišli do Třeboně na žádost Rožmberků Augustiniáni a ihned se dali do stavby kláštera a přestavby kostela na kostel klášterní. Do roku 1380 byla hotová křížová chodba s kaplí sv. Jana Křtitele a kostel. Kostel je postaven ve stylu vrcholné gotiky a zůstal ve stavu stavební neporušenosti až dodnes.

V roce 1723 vypukl v Třeboni požár, který zničil téměř celé město a poškodil také kostel. Zřítila se klenba v presbytáři a požár zničil interiér kostela. Požár přečkaly fresky a socha Třeboňské madony. Nové řešení interiéru po požáru bylo svěřeno vídeňským umělcům P. Koeckovi (presbytář s hlavním oltářem) a J. N. Rottmayerovi (vlastní prostor kostela). Vídeňští umělci splnili svůj úkol na výbornou. Interiér kostela tvoří jednotný architektonický celek a je opravdu krásný.

Třeboňská Madona Při prohlídce je zřejmé, že při výzdobě kostela a kláštera se značně uplatnili jeho zakladatelé, kteří měli ctižádost vytvořit z Třeboně kulturní středisko, odpovídající významu rožmberského rodu. Svou náklonnost k třeboňskému klášteru projevili i tím, že si jej zvolili za své pohřebiště. Nelze však podceňovat ani umělecký smysl obyvatel kláštera. Augustiniánští kanovníci si byli vědomi, že umění je jedna z cest, která vede k Bohu. Věnovali proto záměrně značnou pozornost umění všude, kde se usadili. Výjimkou nebyla ani Třeboň.

Z gotických uměleckých děl, zachovaných v kostele, je nejvýznamnější opuková socha Třeboňské Madony z doby kolem roku 1400.

Akustika kostela je výborná a splňuje nejpřísnější požadavky. Konají se zde často koncerty, které bývají pro zúčastněné opravdu velkým zážitkem.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.